Advertisment

Jab Mahe Zulhaj shru

* Hadis *

Jab Mahe Zulhaj shru hojae aur tm me se jiska Qurbani ka irada ho wo apne baal aur Nakhun na katwae.

(Muslim J#2-5002, Abu Daud-2791, Tirmizi-1523)

Advertisment


0.0557157993317