Advertisment

SHAKAYAT MAT KAR

SHAKAYAT MAT KAR:
1: apni kismat ki.
2: ulad k samne apne baron ki.
3: apna zati makan hote hoe makan ki tangi ki.
4: bhool kar b apne man bap or ustad ki.
5: gair k samne apne dost ki.
6: biwi k samne us k ghar walon ki.
7: rukhsat karne k bad apne mehman ki.
MAT KAR:
1: irshad khuda wandi or hukam rabani se kinara kashi.
2: sunte nabwi se atraz.
3: kisi par zulam.
4: haq bat se inkar.
5: bagair etimad k kisi bharosa.
6: bgair mashware se koi kam.
7: kisi par nukta chini.
8: rishta daro se kata taluqi.
9: hajat mand rishta daron ko na umeed.
10: peet piche kisi ki burai.

Advertisment


0.0582530498505