Advertisment

Beamal AALIM

Be-amal AALIM gidh ki tarah hota hai jo

Udta to oonchi udaan hai magar

khata murdar hai…!

Advertisment


0.0581831932068