Advertisment

APNE GUSSAY ANGER se bacho

“…APNE GUSSAY (ANGER) se bacho… Q K GUSSA himakat se shuru ho kar Nidamat aur Sharmindagi
par khatam hota hay…”

Advertisment


0.0577538013458