Advertisment

sAdiYoOn k fAaSLaY sE tU

sAdiYoOn k fAaSLaY sE tU

mErE LiYE hAi mUntAziR
tErE LiYE hOoN mUntAziR
QiRnOon ki DoOriYuN sE mAiN
dAsT-e-ShAb-E FirAq mAiN
aEsE sULag rAhA hAi tU

jAiSe kiSi KinAaR HAst pEr
dAiR sE jaL rAhA hOoN mAiN
tAu hAi wO dAr….aGaR miLaY..
mUjH KO wOh eK diA miLaY
LarZaA’n hAiN jiS ki nOk pEr

mErE mUqAdDaRo’N ki LaU
tU mEri QisMAtO’n ki LaU
mAiN tErI jAa’N kA AaEeNa
dOnO’n MiLay tAu khaTAM hOoN
kArB-e-FirAq….JiSm-o-jAa’N….

Advertisment


0.0571060180664