Advertisment

Pewasta reh shajar se

Pewasta reh shajar se umeed-e-bahar rakh…

Bachay 2 hi achay, biwian beshak 4 rakh…

Advertisment


0.0626730918884