Advertisment

Silent lips may avoid many problems

Silent lips may avoid many problems,
But smiling lips wil solve many problems

so

Hr velay sarya na kro
Kadi kadi hans v dya karo.;-)

Advertisment


0.0577161312103