Advertisment

MunqATA kArDi JAyeGi gt

Jo Afrad sms mosol kar rahe hai unse iltimas ha

K jawabi sms
lazmi irsaal karen

Jawab mosol na hone ki surat mei sms ki farahmi

MunqATA kArDi JAyeGi ;->

Advertisment


0.0761430263519