Advertisment

YaR Ye t0u MoRnInG MorNiNg

SanTA 2 BaNta
YaR Ye t0u MoRnInG MorNiNg bukS OThA K KaHA Ja rAhA Hai?
SaNta : yAr mAI EngLIsH sEKHnE JA rAha HN.
BANta:v0 ku?
SanTa:v0 muJhE KAVe(cRoW)Se coMpLx HOGya HAi.
BaNta: CRow Se ku yAR?
SanTa:B’Cz cRoW B eNgLISh bLta HAi.
BnTa:it’s iMpOSBlE.
SanTa:YAR DKh siPmlE CRow blTA HeNA
COW coW C0W

Advertisment


0.064425945282