Advertisment

SAntA BAntA Se TuM

SAntA BAntA Se TuM Ne MuJhE SuBhA Se 2oo MiSs CA|Lz Di Ha KyOn ?

BAntA Wo Is LyE MA TuJhE BhOAt MiSs Kr RAhA ThA …=P;->

Advertisment


0.0558331012726