Advertisment

U want amp u get

U want & u get, that"s luck, U want & u wait, that"s time. U want but u compromise, that"s life. And U want & u wait & u don"t compromise that"s LOVE.

Advertisment


0.121933937073