Advertisment

Tory Zulfy

sok swazegi pa angar da toro zulfo, pa cha har wakht v bahar da toro zulfo, sok da zulfo pa arman khawry eery she, sok masruf di pa singar da toro zulfo, zra ba de pa har sa bande poh ki, che zakhmi v pa guzaar da toro zulfo, dasy na wam laka os che za ghamjan yam, chary za wam kharidaar ta toro zulfo

Advertisment


0.0532059669495