Advertisment

Pathan Vs Sardar

Pathan Vs Sardar

Pathan 2 sardar: Bakre ki zubaan pakai hai khao ge ?

Sardar: Main mun se nikli hui cheez nahi khata.

Pathan: To phir anda bana don… ;->

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Advertisment


0.135297060013