Advertisment

1 pAthAn dRiViNiG

MaRkS
1 pAthAn dRiViNiG SiKh rAhA tHa dRiVeR bAtA rAhA tHA yE GeAr hA yE bReAk hA aUr yE kALAcH hA .

AuR yE xLAitTeR hA cAr dRiVe KaRtE wAqT In ChEiZOn kA KAyAL RaKhnA zOrOrI hA .’

pAtHaN yE ToU BAaD MA jAn Lo gA TuM pHeLe dRiViNg tOu SiKhOw …;->

Advertisment


0.0797829627991