Advertisment

RAWARE BAHARONO DE PEGHAM

Raware baharono de pegham da cha da stargo

Da gull pa makh lekale de salam da cha da stargo

Zamong da tasne wasne zindagai qissa 6 lwalelle

Noo somra khwandwawar lagee kallam da cha da stargo

Aey khoba hagha khpalla bewasee de yadda na da

6 yadd ba takhta waley harr makham da cha da stargo

Zwanee moo sa pa grana tera kare da malgaro

Har zAy ba ghawrey daley woo yawo daam da cha da stargo

IMDADA da jwandon qissay me domara dard laraloo

Khoboona ye wrak karee, humm arram da cha da stargo

Advertisment


0.101701021194