Advertisment

MOBILE da Nokia

MOBILE da Nokia

SIM da U fone.

CHAi da Lipton

SURF da Bonus

MALTA da Palai

AMROOD da “KOHAT”

KHATAKY da Shergarh

KHAR da Pekhawar

ICE CREAM da barikot

Zwanan da Khyber

Hhussan da “Swat”

QABILAN da KOHAT

CHAPPAL DA CHARSADE kamakal da Bunair

ao

TASHPANRY da batkhele

BUDAGAN da QUETAY

MUSAM da ZYARAT

SHPA da jami

WRAZ da jume

TANG da Rabab

SUR da shabab

GHAZAL da Ghani

AWAZ da Takar

Gham da Janan

ao

SMS da
.
.
.
Zama
Ba maney

Advertisment


0.0947117805481