Advertisment

Mujh par or bojh na daliye sahib

”Mujh par or bojh na daliye sahib”…………………………
”pehle he mera dil,…..Dil ka Mareez ha…………………….

Advertisment


0.0561878681183