Advertisment

Rahmat ho us shakhs per

Hazrat
MUHAMMAD
S.A.W.ne Frmaya
?Rahmat ho us shakhs per jisne MUJHE dekha or emaan laya or 7 bar Rahmat ho jisne MUJHE nahi dekha or eman laya?

Advertisment


0.0560619831085