Advertisment

NAYMAT KA NAMUNASIB

“…NAYMAT KA NA-MUNASIB JAGAh PAR KHARCH KARNA, NA-SHUKRI HAY…”

(HAZRAT USMAN R.T.A)!

Advertisment


0.057676076889