Advertisment

Naik Aadmi Ki Maut

Naik Aadmi Ki Maut Us K Liye Rahat Hai Aur Bure Aadmi Ki Maut Logon K Liye Rahat Hai.

Hazrat Ali (R.A)

Advertisment


0.117036104202