Advertisment

Har Aadmi se ghalti sar

Har Aadmi se ghalti sar zad hoti he, lekin ghalti karne walon main achay woh log hain jo Tobah kar lete hain
(Tirmizi)
Shama-e-Hidayat
Islamic SMS Forum
Multan

Advertisment


0.0595989227295