Advertisment

YaR EK SaWaL kA mAtLaB mUjE sAmAj nAi a rAhA sAMjA dO

YaR EK SaWaL kA mAtLaB mUjE sAmAj nAi a rAhA sAMjA dO. .

.

.

.

.

.

.

O YaR ‘eK sAWaL’ kA KyA mAtLaB hAI yEh bAtAo…=P;->

Advertisment


0.0672719478607