Advertisment

Yahan bi hoga

Yahan bi hoga

Wahan bi hoga

Ab to saray jahan mein hoga

Kiya

(\./)
/.”.) “^—- ,,
\,,/”( , _ ,_ ; )\ // // ”

Tera Hi Jalwa,

Advertisment


0.0764908790588