Advertisment

Jis nay Fajar ki namaz ada ki

Jis nay Fajar ki namaz ada ki phir tulu-e-aftab tak Allah Azawajal ka zikr karta raha phr 2 ya 4 rakatain ada ki us kay badan ko jahanum ki aag na cho sakay gi
,??-. _/\_
| .?._| >?,<
| |__)?) ??D
!______/ M?R?I?G

Advertisment


0.0563778877258