Advertisment

TeAcHeR nE kAhA DeFiNaTiOn

TeAcHeR nE kAhA DeFiNaTiOn yAd kAr.

ToUtOr nE kAhA nUmeRiCaL sOlVe kAr,

AuR dIl,

Dil nE kAhA k bAChI kO yAaD kAr

TuSi v dUs dYo mEiN kArAn ?

Advertisment


0.0600759983063