Advertisment

gtTUB AUR ABlt

*>TUB AUR AB<*

Pehle SHAJARKARI ka zamana hota tha ab TEHREEBKARI

Pehle student ILAM hasil karte thy ab VIDEO FILM

Pehle leadr kehta tha hamara ek JHANDA hai ab jitne leadr utny JHANDE

Pehle DAL me kala hota tha ab DILOON me kala . . . . . . . . . . . . . . . . .;->

Advertisment


0.0702378749847