Advertisment

Ek choohay ki hathi se mulaqat hui

Ek choohay ki hathi se mulaqat hui. Choohay ne itnay baray jaanwar ko pehle nahi dekha tha.
lehaaza choohay ne hathi se pucha: Janab aap ki umr kya hai?

Hathi ne jawab diya: 2 saal

Phir hathi ne choohay se pucha: aap ki umr kya hai?

Choohay ne jawab diya: umr to meri bhi 2 saal hai magar sehat kharab hai?

Advertisment


0.114619970322