Advertisment

DONKEY kehtein hain

Yar tum aisay " DON" ho jis ke pas her lock ki "KEY" hai…

Isi liye Aap ko "DON" with "KEY"

Yaani ke !

"DONKEY" kehtein hain.:-)

Advertisment


0.0998978614807