Advertisment

ApN N3 mUhAbAt kI

Ap?N N3 mUhAbAt kI Us?y hAseEn sAmjh kR..

“I LoVe uOY” LIkH Kr Send Kia Usay Apni jAn sAMjh kR.

Us Ne Forw?Rd kR Dia Funny Msg sAmjH Kr .>

Advertisment


0.0553879737854