Advertisment

1 aUrAt nE 1 wAkIl

1 aUrAt nE 1 wAkIl sE pOcHa k tAlAk lEnE k lYe kIa sHaRyAt lAzMi hOtI hAi ?

wAkIl bOlA “tAlAk lEnE K lYe aPp kO sHaDi sHuDo hOnA zOrOrI hAi”

Advertisment


0.0872540473938