Advertisment

eK gAnJa aDMi aUr eK

eK gAnJa aDMi aUr eK bOwLeR eK aWaZ sUn K bUhAt gUsSa HoTaY HaiN…
.
.
.
.
.
.
.
.
socho kya?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
NO BALL !

Advertisment


0.0730350017548