Advertisment

Agar basanti ki mausi

Agar basanti ki mausi

thakur ko raakhi bandhe to

basanti thakur ka kya rishta hua?

.

.

Apna kaam kro Koi rishta nhi bnta

thakur k haath hi nhi thay.

Advertisment


0.103654146194