Advertisment

Baitul khala

Baitul khala
(WASHROOM)
Jino aur shetano ki rehne ki jaga he
tm me se koi bait ul khala jae to ye dua parhe
?ALA HUMA INI AOZOBIKA MINAL KHUBOOSI WAL KHABA?IS?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Advertisment