Advertisment

Woh kya hai jise agay

Woh kya hai jise agay se karna zaruri hota hai, aur peechhe se karna faeda-mand (beneficial) hota hai?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

!

!

TEETH BRUSH KARNA;-)

Advertisment


0.0539891719818