Advertisment

samandar

samandar jitna syllabus hai

naddi jitna parhaya jata hai

balti bhar yaad rehta hai

mug bhar likh paat hain

aur…..

boond jitnay marks aatay hain

Advertisment


0.0567109584808